Zorg-Vacatures gezocht?

Op zoek naar vacatures uit de gezondheidszorg? Dan bent u bij vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl aan het juiste adres. ZorgdienstenOnline.nl is de snelst groeiende vacaturebank, met vacatures door heel Nederland. In onderstaand vacatureoverzicht vindt u alle actuele zorgvacatures. Of het nu gaat om vacatures in de thuiszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg, op vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl vindt u altijd een baan die bij u past.

Zit er op dit moment geen passende baan voor u tussen? Plaats dan gratis uw CV Online en wordt direct gevonden door uw toekomstige werkgever. 

Uitgebreid zoeken


Vacatures in de zorg

0-15 (totaal 2488 vacatures gevonden)

 • Omschrijving vacature
  Toelichting
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Tot de functie behoort het verlenen van medische zorg aan verpleeghuis geïndiceerde cliënten.
  • Daarnaast verleent de arts in samenspraak met de huisarts, consulten voor verzorgingshuis-cliënten.
  • De arts draagt zorg voor een goede uitvoering en ontwikkeling van het medische beleid, maakt deel uit van multidisciplinair overleg, adviseert over opname-, ontslag- en overplaatsingen, houdt medische diagnoses actueel, observeert cliënten en levert een bijdrage aan het individuele zorgplan.
  • Ook neemt de arts deel aan bereikbaarheidsdiensten.
  • De arts maakt deel uit van het psycho-medisch team, bestaande uit artsen en psychologen.
  Plaats: Noord-Brabant
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Een specialist ouderengeneeskunde die deel gaat uit maken van een enthousiaste en vooruitstrevende vakgroep van in totaal 4 artsen.
  • De vakgroep is onderdeel van het team van het Specialistisch Centrum.
  • Dit team bestaat uit verschillende professionals, waaronder (para-)medici, gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig beleidsadviseurs en thuisbegeleiders, allen gespecialiseerd in multidisciplinaire gezondheidszorg.
  • De specialist ouderengeneeskunde werkt zowel voor het verpleeghuis als in extramurale settingen.
  • Je draait mee in beschikbaarheidsdiensten 
  Plaats: Friesland
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Verpleegkundige in Deventer

  Als verpleegkundige verleen je zorg. Daarnaast plan, coördineer  en evalueer je de zorg en stelt deze bij binnen de grenzen van het zorgplan. Je bent verantwoordelijk voor het als een samenhangend geheel laten verlopen van de zorgverlening in de thuissituatie van de toegewezen cliënten.

  Plaats: Deventer
  Naam: Wie zorgt BV
 • Kwaliteitscoach

  Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning van ADL verrichtingen bij lichamelijk gehandicapten. ADL-assistenten verlenen deze hulp en Joinuz is op zoek naar HBO verpleegkundige om deze ADL-assistenten te coachen en te begeleiden in o.a. het kwaliteitsbeleid. Het betreft een functie binnen de thuissituatie van de client en als kwaliteitscoach werk je regio gebonden en ben je verantwoordelijk voor ca. 8 projecten met ongeveer 200 ADL assistente.

  Binnen de vacature kwaliteitscoach ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Coachen, instrueren van ADL-assistent on en off the job t.b.v. het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit 
  • Instrueren en aanleren van( nieuwe) vaardigheden m.b.t. bejegening, houding en gedrag
  • Leveren van inhoudelijke ondersteuning aan de locatiemanager bij het begeleiden van de diverse werkgroepen
  • Signaleren van afwijkingen m.b.t de toegepaste methode en technieken vastgesteld in het kwaliteitsbeleid aan de regiomanager
  • Bijhouden en volgen van relevante opleidingen en het landelijke kwaliteitsbeleid binnen de organisatie
  • Onderzoeken van de situatie per toegewezen locaties m.b.t kwaliteitsaangelegenheden en vraagstukken
  • Bespreken en rapporteren van bevindingen aan regiomanager en locatiemanager
  Plaats: Regio Arnhem, Nijmegen en Den Bosch
  Naam: Joinuz
 • CNC Frezer (Fanuc)

  - Controleren van producten

  - Lezen van schetsen, opdrachten en werktekeningen

  - Verspanningscondities bepalen

  - Controleren, bevestigen, opspannen en stellen van gereedschappen /materiaal in de     machine

  - CNC programma's installeren en wijzigen

  - Programmeren (Fanuc , Heidenhain, Siemens en Bosch)

  - In-en afstellen van de machine

  - Bedienen van machines en uitvoeren van bewerkingen volgens voorschriften m.b.t. CAM

  - Uitvoeren van metingen en controles

  Plaats: In de omgeving van Twente
  Naam: WerkTalent
 • Kinder- en jeugd psychiater

   

  • Het verrichten van psychiatrisch onderzoek en het stellen van een diagnose. 
  • Het individueel of in groepsverband behandelen van patiënten/cliënten en hun systemen. 
  • Het multidisciplinair bijdragen aan de indicatiestelling en het opstellen/vaststellen van de behandelplannen. 
  • Het aansturen en (mede) uitvoeren van het multidisciplinair behandelbeleid, het evalueren en (laten) bijstellen van behandelplannen. 
  • Een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van zorg (bijvoorbeeld middels begeleiding van psychiaters in opleiding en door mede vorm te geven aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s / zorgpaden). 
  • Het deelnemen aan de psychiater waarnemingsregeling. 
  • Eventueel het deelnemen aan de 7 x 24 uurs beschikbaarheidsdiensten 
  Plaats: Limburg
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • Verpleegkundige in de Wijk

  Deze cliënten genieten van het thuis wonen, maar hebben soms wat extra ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat ze ouder worden, een handicap hebben of ziek zijn. Jij als verpleegkundige in de wijk kan hun rots in de branding zijn. Juist omdat jij er bent kunnen deze cliënten thuis blijven wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor de regio Hilversum is Joinuz op zoek naar gemotiveerde verpleegkundigen in de wijk. Als verpleegkundige in de wijk kom je te werken in een wijkteam en ben je de spil in de zorg. Het wijkteam bestaat uit een aantal medewerkers en is met elkaar verantwoordelijk voor het totaal van de zorgverlening aan cliënten.

  Binnen de vacature verpleegkundige in de wijk wordt het volgende van je verwacht:

  • Verrichten van alle voorkomende verpleegkundige werkzaamheden in complexe situaties
  • Waarborgt de planning, coördinatie en continuïteit van de zorg
  • Verleent gezondheidsvoorlichting en -begeleiding
  • Stimuleert en motiveert de zelfredzaamheid van de patiënten
  Plaats: Hilversum
  Naam: Joinuz
 • Specialist ouderengeneeskunde in opleiding

   

  • U werkt in een team dat bestaat uit 4 enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde en een Physician Assistent.
  • Samen met hen levert u de medische zorg.
  • Het werkterrein is breed en divers en omvat revalidatie (orthopedie en CVA), chronische somatische zorg, chronische psychogeriatrische zorg en overbruggingszorg.
  • Er wordt samengewerkt met andere collega-instellingen, onder andere in ketenzorgprojecten en t.a.v. de 24 uurs bereikbaarheid van SOG’s.
  • Zij kent een samenwerkingsverband met UMCG ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek.
  • Tijdens de opleiding groeit u in uw rol als specialist ouderengeneeskunde.
  • U start in de praktijk met het zelfstandig oppakken van eenvoudige veelvoorkomende problemen.
  • Tijdens de opleiding worden de werkzaamheden complexer.
  • Duur van de opleiding is drie jaar;
  • De opleiding bestaat uit 4 dagen praktijk en 1 dag cursorisch onderwijs in Nijmegen, Amsterdam of Groningen.
  Plaats: Overijssel
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Psychiater specialistische zorg volwassenen

   

  • Je vervult een belangrijke rol in de intensieve ambulante behandeling van patiënten in een ernstige psychiatrische of gecompliceerde psychosociale crisis;
  • Je behandelt in samenwerking met verschillende andere disciplines zowel in de kliniek als ambulant;
  • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de ambulantisering binnen de locatie;
  • Je vervult de functie van hoofdbehandelaar binnen de behandeling en IHT en draagt daarbij zorg voor het vaststellen en uitvoeren van behandelplannen; 
  • Je voert medische psychiatrische diagnostiek uit; 
  • Je bent supervisor van een aios psychiatrie; 
  • Je participeert in het rooster van de 7 x 24 uurs crisisdienst.
  Plaats: Gelderland
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Wijkverpleegkundige + cursus indiceren!

  Binnen de vacature wijkverpleegkundige wordt het volgende van je verwacht:

  • Verantwoordelijk voor het zorgverlenend team
  • Spil in het team tussen zowel werknemers als managers als spelers van buiten.
  • Coacht en begeleid onder andere de mensen uit jouw team, ook om hun deskundigheid te bevorderen
  • Signaleren van veranderingen in de zorgvraag en legt deze vast in het zorgplan
  • Onderhouden van contact met hulpverleners als huisartsen en mantelzorgers
  • Verricht complexe verpleegtechnische werkzaamheden bij klanten  
  • Belangrijk in de coördinatie is dat je de lijnen gaat uitzetten en kunt bewaken
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van verpleging en voert daarnaast ook administratieve en registrerende werkzaamheden uit ten behoeve van de zorgverlening

   

  Plaats: Utrecht
  Naam: Joinuz
 • Wijkverpleegkundige

  Joinuz zoekt meerdere wijkverpleegkundige. Als wijkverpleegkundige komt je te werken in een zelfsturend team . Dus ben je op zoek naar een uitdagende baan als coördinerend wijkverpleegkundige dan is dit wellicht de baan die je zoekt.

  Binnen de vacature wijkverpleegkundige wordt het volgende van je verwacht:

  • Spil in het team tussen zowel werknemers als managers als spelers van buiten.
  • Verricht complexe verpleegtechnische werkzaamheden bij klanten
  • Coacht en begeleid onder andere de mensen uit jouw team, ook om hun deskundigheid te bevorderen 
  • Onderhouden van contact met hulpverleners als huisartsen en mantelzorgers
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van verpleging en voert daarnaast ook administratieve en registrerende werkzaamheden uit ten behoeve van de zorgverlening
  • Signaleren van veranderingen in de zorgvraag en legt deze vast in het zorgplan
  • Belangrijk in de coördinatie is dat je de lijnen gaat uitzetten en kunt bewaken
  Plaats: Amersfoort
  Naam: Joinuz
 • Wijkverpleegkundige

  Binnen de vacature wijkverpleegkundige wordt het volgende van je verwacht:

  • Verantwoordelijk voor het zorgverlenend team
  • Spil in het team tussen zowel werknemers als managers als spelers van buiten.
  • Coacht en begeleid onder andere de mensen uit jouw team, ook om hun deskundigheid te bevorderen
  • Verricht complexe verpleegtechnische werkzaamheden bij klanten
  • Onderhouden van contact met hulpverleners als huisartsen en mantelzorgers
  • Signaleren van veranderingen in de zorgvraag en legt deze vast in het zorgplan
  • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van beleid op het gebied van verpleging en voert daarnaast ook administratieve en registrerende werkzaamheden uit ten behoeve van de zorgverlening
  • Belangrijk in de coördinatie is dat je de lijnen gaat uitzetten en kunt bewaken
  Plaats: Amsterdam
  Naam: Joinuz
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Diagnostiek, behandeling en het voeren van adviesgesprekken waarbij de functie van SO een centrale positie heeft in het team.
  • Er is een nauwe samenwerking met de groep SPVen en casemanangers, die als coördinerend behandelaar werken en de structurele contacten onderhouden met de cliënt en familie.
  • Het hierin gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan deze collega’s.
  • Beoordeling van crisissituaties en zonodig kunnen besluiten tot een vrijwillige of onvrijwillige opname.
  • Medeverantwoordelijkheid dragen voor gemaakte afspraken in het kader van systematische zorgplanning
  • Onderhouden van contacten met de huisartsen en andere verwijzers.
  • Directe verslaglegging van gegevens in het EPD en medicatie voorschrijfsysteem.
  • In het kader van samenwerking is er een structureel overleg met casuïstiekbespreking en deskundigheidsbevordering tussen de SO ambulant, klinisch geriaters van het RKZ en de behandelaren van de klinische screeningsafdeling PG.
  • Deze klinische afdeling is een traject in gegaan tot het toewerken naar topklinische zorg.
  Plaats: Noord-Holland
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
<123456789>
 

Topwerkgevers
Bekijk alle vacatures van Stepstone
Bekijk alle vacatures van zorgwerk
Bekijk alle vacatures van Samenindezorg
Bekijk alle vacatures van Laurens
Bekijk alle vacatures van Florence