Zorg-Vacatures gezocht?

Op zoek naar vacatures uit de gezondheidszorg? Dan bent u bij vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl aan het juiste adres. ZorgdienstenOnline.nl is de snelst groeiende vacaturebank, met vacatures door heel Nederland. In onderstaand vacatureoverzicht vindt u alle actuele zorgvacatures. Of het nu gaat om vacatures in de thuiszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg, op vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl vindt u altijd een baan die bij u past.

Zit er op dit moment geen passende baan voor u tussen? Plaats dan gratis uw CV Online en wordt direct gevonden door uw toekomstige werkgever. 

Uitgebreid zoeken


Vacatures in de zorg

0-15 (totaal 2782 vacatures gevonden)

 • Omschrijving vacature
  Toelichting
 • Beleidsmedewerker onderwijs en jeugdzorg

  Beleidsmedewerker onderwijs en jeugdzorg

  Algemene informatie

  Realiseren van aansluiting van jeugdhulp op het passend onderwijs
  • Positioneren van voor- en vroegschoolse voorzieningen
  • Realiseren van aansluiting op de Transformatieagenda sociaal domein
  • Advisering op thema’s binnen de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijs (GRO). Onder andere: VSV, leerplicht, doorlopende leerlijn, onderwijs-arbeidsmarkt en jeugdparticipatie

   

   

   

   

  Plaats: Rheden
  Naam: Select & Match
 • Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

  Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een:

  Technisch Onderwijs Assistent (TOA)

  Functie-eisen
  TOA voor Natuurkunde, Biologie en Technasium. 
  Gewenste vooropleiding: afgeronde HBO opleiding in een van de genoemde richtingen.

  Interesse
  Reacties met CV kunnen worden verstuurd naar: sollicitatie@roozz.nl.
  Ook tijdens de zomervakantie kunt u solliciteren op deze vacature. Vanaf dinsdag 14 juli is het Mobiliteitsbureau dicht i.v.m. zomervakantie. 
  Wij nodigen u van harte uit een (open) sollicitatie te versturen maar eventuele vragen zullen wij pas na de zomervakantie, vanaf maandag 24 augustus in behandeling nemen.

  Plaats: Barendrecht
  Naam: InGoedeBanen.nl
 • Docent AVO

  Docent AVO

  S&M  zoekt fulltime docent AVO met lef

  Jouw nieuwe uitdaging Ben je onze nieuwe docent met veel LEF en HUMOR!!!!!!!

  Als docent AVO geef je les aan een VSO klas op een zeer pittige cluster-4 klas. Dit is een interne school op één van onze gesloten jeugdzorglocaties.

  Vind jij net als wij dat iedere jeugdige waardevol is en talenten heeft? Horizon Jeugdzorg en Onderwijs is op zoek naar docenten die jeugdigen met complexe gedragsproblematiek en ouders/opvoeders stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken.  Dat vergt lef, passie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 

  Voor één van onze opdrachtgevers in de omgeving van Den Haag zijn wij op zoek naar een gedreven en enthousiaste AVO docent voor in het nieuwe schooljaar 2015-2016. Jij zal les gaan geven aan jongeren die te maken hebben met complexe gedragsproblematiek.

  Er wordt van je verwacht dat je tegen een stootje kunt en dat jij ervaring hebt met deze moeilijke uitdagende doelgroep.

  Jij vindt het leuk om de algemene vakken te geven, en/of aangevuld met een praktijkvak, en daarnaast ben jij een luisterend oor voor deze leerlingen.

  Kun jij er voor zorgen dat deze doelgroep met veel enthousiasme en plezier naar jouw lessen komt?

  Dan is het nu het moment om te reageren!

  Jouw toekomst ligt misschien wel bij De S&M Groep.

  Ben jij in het bezit van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid of PABO diploma, ga dan de uitdaging met ons aan en solliciteer.

   

   

   

   

    

   

   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: Select & Match
 • Coördinerend specialistisch adviseur

  Coördinerend specialistisch adviseur

  Project Ring Utrecht A27/A12

  Op de Ring Utrecht staan dagelijks files. Vanwege het toenemende verkeer in de

  komende jaren zal dit probleem verergeren indien maatregelen achterwege blijven. Het project Ring Utrecht heeft een dubbeldoelstelling naast het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid heeft het project als doelstelling de leefkwaliteit van de omgeving waar mogelijk te verbeteren. Het is een politiek/maarschappelijk gevoelig project met veel omgevingsbelangen.

  Dat is de aanleiding geweest om eind 2008 de planstudie Ring Utrecht te starten. Deze planstudie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase werd met behulp van een milieu effectrapportage het voorkeursalternatief bepaald (eind 2010).

  In fase 2a is dit voorkeursalternatief nader uitgewerkt richting een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant is juni 2014 vastgesteld.

  De voorkeursvariant wordt de komende periode uitgewerkt richting een OTB (Ontwerp Tracébesluit), dit noemen we fase 2b.

  Bestuursovereenkomst (BOK) en Uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s)

  In aanloop naar het MER/OTB (huidige planning: medio 2016) wordt een bestuursovereenkomst voorbereid. In de bestuursovereenkomst maken partijen aanvullend op het OTB afspraken over diverse onderwerpen. Naar verwachting worden aanvullend aan de bestuursovereenkomst, tussen het OTB en het TB, (huidige planning: medio 2017) uitvoeringsovereenkomsten (UVO’s) gemaakt met de deelnemende partijen.

  Partijen die (mogelijk) betrokken zijn:

  Rijkswaterstaat, gemeente Utrecht, gemeente de Bilt, gemeente Houten, gemeente Nieuwegein, gemeente Bunnik, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap HDSR, Bureau Beheer Landbouwgronden, Utrechts Landschap. 

  Mogelijke onderwerpen in bestuursovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomsten:

  Besteding bovenwettelijk budget (15 mln), inrichting Groene Verbinding bij Amelisweerd, Grondzaken (vastgoed, natuur- en watercompensatie), maatregelen relatie HWN/OWN (bv minder hinder tijdens de uitvoering), inpassingsmaatregelen specifieke woonlocaties.

   

  Plaats: Utrecht
  Naam: Select & Match
 • Docent Groene Oriëntatie

  Voor volgend schooljaar komen wij graag in contact met enthousiaste docenten VMBO Groen. 
  Ben jij die docent die in staat is om leerlingen op individueel niveau enthousiast en vakkundig te inspireren? Dan zijn wij op zoek naar jou:

  Bevoegd Docent Groene Oriëntatie (0,25 fte, Borculo)

  Contractduur
  Regulier voor het hele schooljaar 2015 - 2016, 3 werkdagen per week.

  Functieomschrijving
  Als docent binnen AOC Oost is je hoofdtaak het geven van onderwijs op vmbo-niveau en het verzorgen van de begeleiding van leerlingen/studenten. 
  Daarnaast lever je voorstellen m.b.t. de vakinhoudelijke invulling op basis van het centrale toetsbeleid.

  Naast het docentschap wil AOC Oost jouw vakspecialistische kennis gebruiken om het onderwijs en de begeleiding te optimaliseren. 
  Door deel te nemen aan werkgroepen die nieuwe lesmethodieken ontwikkelen, nieuwe vormen van begeleiding bedenken en nieuwe leermiddelen introduceren draag je direct bij aan onderwijsvernieuwingen.

  Functietaken
  Als docent pas je verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten toe naar de behoefte van de leerlingen. 
  Je begeleidt de leerlingen zodanig dat zij zelfstandig leren leren en je adviseert de leerlingen over de studieloopbaan, zodat zij de juiste keuze kunnen maken voor een beroep of vervolgstudie.

  Kennis
  * Affiniteit met de doelgroep (vmbo-leerlingen);
  * Opleiding tot docent Groen (bevoegdheid tot lesgeven op het vmbo);
  * Kennis en vaardigheid in het toepassen van pedagogisch-didactische methoden en technieken.

  Vaardigheid
  * Coachen en begeleiden van (individuele en/of groepen) leerlingen en/of van onderwijsassistenten en instructeurs; 
  * Organiserende en communicatieve vaardigheden;
  * Nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen en lesmethodieken.

  Meer informatie
  Voor inhoudelijke vragen zijn wij helaas tijdens de schoolvakantie niet bereikbaar, deze kun je stellen wanneer je wordt uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek.

  Interesse
  Je sollicitatiebrief en cv kun je tot en met zondag 16 augustus 2015, o.v.v. “sollicitatie docent Groene Oriëntatie", sturen naar: solliciteren@aoc-oost.nl.

  Plaats: Borculo
  Naam: InGoedeBanen.nl
 • jobcoach

  Jobcoach

  Werk, Zorg en Inkomen

  Gemeente Zoetermeer Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

  Toekomstvisie Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

  De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI) De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van re-integratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

  Opdracht De Gemeente Zoetermeer zoekt een jobcoach voor het traject Centurion. Centurion is een arbeidsre-integratie traject. Onze cliënten werken 32 uur per week, in de eerste instantie 8 á 13 weken met behoud van de uitkering. Bij goed functioneren ontvangen zij een gesubsidieerde arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Over de gehele trajectperiode worden geschikte kandidaten door het Werkgeversservicepunt Zoetermeer actief bemiddeld naar reguliere arbeid. Er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd of opleidingsniveau van cliënten.

  De jobcoach praat met hen en brengt hun persoonlijke situatie in kaart, buigt weerstanden om en werpt een positieve benadering op de arbeidsverplichtingen van cliënten. Hij probeert verborgen kwaliteiten naar boven te halen en cliënten het beste uit zichzelf te laten zien. Ook adviseert de jobcoach werkzoekenden over hoe zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen waarmaken en/of vergroten.

  Verder is de jobcoach in het algemeen op de hoogte van de rechten en plichten van cliënten met een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand en spreekt hen aan als zij zich hier niet aan houden. Indien nodig wordt samengewerkt met de klantmanager om eventuele negatieve houding en gedragingen van cliënten op te vangen en te ontzenuwen.

   

  Plaats: Zoetermeer
  Naam: Select & Match
 • Docent Techniek

  Docent Techniek VSO Gezocht voor onze "SPECIALE" leerlingen

  Elke dag anders en nooit saai!

  Voor ons VSO praktijkgericht onderwijs  (Cluster 4) zoeken we daadkrachtige ervaren docenten met veel humor, die tegen een "stootje" kunnen. Je verzorgt onderwijs voor jongeren die geplaatst zijn binnen een voorziening, een intersectorale voorziening jeugdzorg, plus voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking vanuit jeugdzorg.

  Wat vinden we belangrijk?

  Bij ons staan centraal: het bieden van sectoroverstijgende zorg, diagnostiek en behandeling van de jeugdigen en de rol van de ouders, verzorgers en de omgeving daarbij. Werkzaam is de combinatie van geslotenheid, een open leefklimaat, behandeling en deskundigheid.

  Om deze uitgangspunten te realiseren streven we naar een optimale ondersteuning van medewerkers en wil het een lerende organisatie zijn.

  In jouw takenpakket zitten o.m. deelname aan overlegvormen, gesprekken met ouders, verslaggeving en bijdrage in het geïntegreerde behandelplan, waarin het onderwijsperspectief een belangrijke rol speelt.

  Het onderwijsleerpakket is afgestemd op de praktijkvakken waar met de leerkrachten AVO en de vakleerkrachten een onderlinge afstemming in de lessen plaatsvindt.

   

    

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: Select & Match
 • Docent Techniek

  Docent Techniek

  Voor een VSO school / cluster-4 onderwijs zoeken we per direct kandidaten voor de functie van Docent Techniek voor 4 dagen p/w.

  Voor een besloten behandelcentrum voor jongeren van 12 tot 18 jaar zoeken we een gedreven, stevige ervaren docent Techniek met een pedagogische achtergrond.

  De jongeren zijn middels machtiging gesloten jeugdzorg geplaatst vanwege gedragsproblemen en het vastlopen op meerdere leefgebieden. Je kunt bij gedragsproblematiek denken aan, stoornissen binnen het autistisch spectrum (ASS), ADHD, ODD en/of fobische klachten.

  We bieden zorg en het onderwijs aan leerlingen die verblijven in een besloten setting. Als Docent Techniek geeft je het vak Techniek aan een groep van ongeveer 9 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

  De leerlingen, met internaliserende en/of externaliserende gedragsproblematiek, zijn in groepen verdeeld op basis van leeftijd en leerniveau.

  Door middel van individueel onderwijs op het niveau weet je de groep leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Het is hierbij belangrijk dat je goed aan kunt sluiten bij de behoefte van het individu, waarbij je vooral aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden en het omgaan met de (vaak externaliserende) gedragsproblemen.

  Daarnaast lever je een bijdrage aan het planmatige en gedifferentieerde handelingsplan. Als docent ben je primair gericht op het scheppen van een veilige sfeer.

  Met je sociale en communicatieve vaardigheden weet je in te spelen op de behoefte van elke individuele leerling en tegelijkertijd beïnvloed je de groepsdynamica. Gerichte sturing op het klassenmanagement is belangrijk bij onze leerlingen.

  Belangrijke componenten hiervoor zijn het bieden van structuur en duidelijkheid. In het Individueel Handelings Plan (IHP) staan de doelen waaraan de leerling moet werken.

  Het IHP is voor de docent een leidraad om de leerling te begeleiden met het behalen van de doelen. Je hebt vanuit je functie voornamelijk te maken met je leerlingen, collega docenten, de zorgcoördinator en de specialisten van andere betrokken organisaties.

  Deelname aan diverse overlegvormen en verzorgen van de verslaggeving behoren ook tot het takenpakket.

   

    

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Select & Match
 • Projectleider Inkoopteam Jeugd

  Projectleider Inkoopteam Jeugd

  Functieomschrijving

  Introductie: 
  Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren Projectleider voor het inkoopteam Jeugd.

  32 uur per week. 

  Bedrijf: 
  De Projectleider Inkoopteam Jeugd legt verantwoording af aan de kwartiermaker en zal vanwege de zorgmarkt nauw samenwerken binnen het inkoopteam met de beleidsmedewerkers en inkopers van de desbetreffende domeinen. Onze ambitie is allereerst het opleveren van het inkoopkader midden augustus. 

  Beschrijving: 
  Voor 2016 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt met jeugdhulpaanbieders. Daarom hebben de gemeenten, behoefte aan een inkoopkader en strategiejeugd 2016. De functie Hiervoor zoeken wij een projectleider voor het inkoopteam jeugd met een drietal opvolgende opdrachten; werk het inkoopkader uit, ontwikkel een inkoopstrategie en geef uitvoering aan deze strategie.

  Hierbij stuurt de projectleider het inkoopteam aan. Dit team bestaat uit beleidsmedewerkers, inkopers, een jurist en business- en of data analisten. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, de planning en de realisatie daarvan, de rapportage en verantwoording. We zoeken een ervaren seniore inkoper in het zorgdomein die voor verbinding tussen de diverse stakeholders weet te zorgen en die open en transparant weet te acteren in een bestuurlijke omgeving. 
   
  Bijzonderheden Als projectleider werk je in een omgeving met grote druk. Het is een dynamisch domein met een grote maatschappelijke en financiële druk. Dit vraagt om een grote flexibiliteit en het vermogen om op diverse niveaus af te stemmen. Je schaakt zogezegd op meerdere borden tegelijkertijd. Hierdoor is het voor jou een uitdaging om deadlines te halen die ogenschijnlijk niet reëel zijn. Als zo’n omgeving je aanspreekt dan heb je hier de mogelijkheid een forse bijdrage te leveren in de transformatie opgave. 

  Je profiel: 

  • Diepgaande kennis van producten en diensten die met decentralisaties van jeugdhulp en WMO gepaard gaan;
   Minimaal een afgeronde HBO opleiding BE/CE/MER;
   Aantoonbare ervaring in het analyseren van zorg bij een gemeente;
   Aantoonbare ervaring met het "inclusief onderhandelen" en bestuurlijk aanbesteden;
   Minimaal Nevi I afgerond;
   Aantoonbare ervaring met inkoop van jeugdhulp. 

  Plaats: Gouda
  Naam: Select & Match
 • Docent VSO Jeugdzorg+

  (Groeps)Leerkracht SO

  Functiebeschrijving

  De functie

  Je geeft les aan een groep leerlingen met complexe leer- en /of gedragsproblematiek in de leeftijdscategorie van 4 t/m 13 jaar. Het onderwijs wordt gegeven volgens de afspraken in het groepsplan en het ontwikkelingsperspectiefplan. In dit OPP worden de doelen samen met  ouders/verzorgers en leerlingen afgestemd. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school.

  Lesgeven is je passie en dit straal je uit naar de leerlingen, maar ook de ouders en je collega’s; Je geeft les op een wijze die past binnen de onderwijskundige visie van de school; Je realiseert, op basis van kennis van de basisbehoeften en de ontwikkelingsprocessen van de leerlingen, een veilige leer- en werkomgeving;

  Je biedt houvast en structuur bij de keuzes die de leerlingen moeten maken, zodat zij zich sociaal-emotioneel en moreel kunnen ontwikkelen;

   

  Plaats: Gouda
  Naam: The School Factory
 • HR Adviseur

  Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm is op zoek naar een


  HR adviseur (0,8-1,0 fte)


  Functieomschrijving
  In de functie van HR-adviseur verricht je (advies)werkzaamheden die zijn gericht op het uitvoeren van het vastgestelde personeelsbeleid. 
  Het personeelsbeleid richt zich onder andere op werving & selectie, formatie- en personeelsbeheer, verzuimbegeleiding en de toepassing van de diverse arbeidsvoorwaardenregelingen. 
  Verder ligt er in de functie een nadruk op het functioneel aansturen van de werkprocessen binnen de afdeling P&O. 
  Dat betekent onder andere dat je een bijdrage gaat leveren aan de naleving en optimalisering van processen op het gebied van P&O.

  Wij zoeken
  Wij zoeken een collega waarvan het profiel voldoet aan de volgende criteria:
  * beschikt over een afgeronde WO- of HBO-opleiding, bijvoorbeeld rechten, bedrijfskunde, personeelswetenschappen, HEAO, Personeel & Arbeid;
  * is toe aan een tweede carrièrestap, is leergierig en heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een volwaardig adviseur voor bestuur en management;
  * vindt het een uitdaging om zaken te structureren, is analytisch en conceptueel vaardig en heeft het vermogen om op accurate wijze de vertaling naar de praktijk te maken;
  * beschikt over doorzettingsvermogen en kenmerkt zich door de drive om zaken af te maken;
  * heeft een servicegerichte instelling en uitstekende communicatieve vaardigheden.

  Wij bieden
  De uitgelezen kans om direct ervaring op te kunnen doen binnen een P&O-adviesfunctie. Een functie waarin je jezelf de komende tijd nader zal kunnen ontwikkelen. 
  Onze arbeidsvoorwaarden zijn afgeleid van de CAO voor het voortgezet onderwijs en omvatten onder andere een uitstekende pensioenvoorziening, een eindejaarsuitkering en – op fulltime basis – tenminste 426 uur vakantie per jaar. 
  Daarnaast zijn er veel ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers met kwaliteit en ambitie. Je inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt circa € 2.300,- tot € 3.450,-  bruto per maand op basis van een voltijds dienstverband.

  Interesse?
  Ben je geïnteresseerd in deze functie, reageer dan vóór 10  augustus a.s. per mail naar: h.kool@atscholen.nl t.a.v. Mevr. H. Kool. Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je van maandag tot en met vrijdag contact met opnemen met Hanneke Kool, telefoonnummer 035-7600402.

  Plaats: Hilversum
  Naam: InGoedeBanen.nl
 • Docent Economie / Handel en Administratie

  Met ingang van 9 november 2015 (i.o.) tot en met 26 februari 2016 zijn wij in verband met een vervanging wegens zwangerschapsverlof op zoek naar een 

  ervaren, enthousiaste docent Economie/Handel en Administratie, 2e graads, voor 1,00 fte (25 lesuren).  

  Het betreft het verzorgen van lessen in de bovenbouw, zowel basis- kaderberoeps als mavo groepen 3 en 4. Hieronder vallen ook examenklassen.
   
  Wat wij vragen
  Lerarenopleiding  Economie/Handel en Administratie, 2e graads
  Ervaring is vereist (géén mogelijkheden voor zij-instromers).

  Van personeelsleden verwachten wij dat zij zich in willen zetten voor het vormgeven van het beste onderwijs dat de leerlingen kunnen krijgen. 
  Dat vraagt een professionele focus en de bereidheid te investeren in het onderwijs en de organisatie. Een open, kritische houding op het eigen functioneren,
  geïnteresseerdheid in wat de leerlingen van het gegeven onderwijs vinden en de wens tot samenwerking met anderen in de organisatie zijn hiervan onderdelen.

  Meer informatie
  Neem voor meer informatie contact op met Mevr. M. Coenen op het telefoonnummer 0229-283551.

  Interesse
  Reacties kunnen worden verstuurd naar: vacatures@tabor.nl t.a.v. Mevr. M. Coenen.

  Plaats: Hoorn
  Naam: InGoedeBanen.nl
 • Docent AVO cluster-4, obsevatiegroep

  AVO Docent bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling

  Over de vacature

  AVO Docent bij de forensische jeugdpsychiatrische dagbehandeling

   

  Functie-inhoud:

  Het College biedt onderwijs aan jongeren die deelnemen aan de dagbehandeling van de Forensische Jeugdpsychiatrie (FJP). Deze dagbehandeling biedt hulp aan jongeren vanaf 12 jaar met een beneden- tot bovengemiddelde intelligentie.

  In de meeste situaties speelt er een combinatie van psychiatrische stoornissen en/of een dreigende groei richting een persoonlijkheidsstoornis en/of (ernstige) gedragsproblemen. Daarbij zijn de jongeren in contact gekomen met justitie of dreigen hiermee in contact te komen. Er worden geringe eisen gesteld aan de startmotivatie van de jongere en de ouders of verzorgers, maar zij worden wel intensief bij de behandeling betrokken. De gemiddelde behandelduur is 6 mnd tot 3 jaar. 

  De jongeren nemen deel aan een programma dat bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Onderwijs
  • Groepstrainingen (sociale vaardigheidstraining, agressiebeheersing, psycho- educatie en maatschappijoriëntatie);
  • Individuele therapieën (psychotherapie, creatieve therapie, muziektherapie);
  • Gezinstherapie (Functionele gezinstherapie FFT);
  • Sport. 

  Zoals genoemd bestaat een groot deel van het dagprogramma uit onderwijs. Gewoonlijk volgen de leerlingen een dagdeel tot een hele dag onderwijs, afhankelijk van wat de leerling aan kan. Elke leerling volgt onderwijs op zijn/haar eigen niveau en pakket, wat vraagt dat jij als AVO Docent allround inzetbaar bent en een gedifferentieerd aanbod kunt bieden.

  Onder AVO vakken verstaan we gebruikelijk Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde, maatschappijleer Daarnaast worden ook de volgende vakken aangeboden indien dit voor vervolgonderwijs nodig is: economie, geschiedenis en aardrijkskunde, maar afhankelijk van de leerling kunnen ook andere vakken tot het lesaanbod behoren.

  Daarnaast worden er de vakken Z&W, Techniek, Groen, Consumptieve Technieken aangeboden. 

  Het is hierbij belangrijk dat je goed aan kunt sluiten bij de behoefte van het individu, waarbij je vooral aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden en het omgaan met de (vaak externaliserende) gedragsproblemen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het planmatige en gedifferentieerde handelingsplan. 

  Je onderhoudt contacten met de jongere, professionals en eventueel andere scholen en instellingen. Deelname aan diverse overlegvormen en verzorgen van de verslaggeving behoren ook tot het takenpakket. Voor deze vacature is het belangrijk dat je een generalist bent, goed kunt samenwerken en dat je (stijl)flexibel bent. Je kunt gebruik makenvan overleg met collega’s uit een mulitdisciplinair team.

   

   

   

   

   

   

   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: Select & Match
 • Docent VSO gesloten setting

  Docent Speciaal Onderwijs

  Voor het speciaal onderwijs zijn wij op zoek naar een docent die ervaring heeft met les geven in een gesloten setting. Ben jij de docent die deze uitdaging aan wil gaan?

  Wil jij werken met  jongeren uit de detentie? Neem nu contact met ons op en reageer dan direct. 

  Over de functie

  Wij zijn in de omgeving van Den Haag op zoek naar een docent die ervaring heeft met lesgeven aan detentiejongeren in een gesloten setting. Jij beschikt over een flinke dosis ervaring en passie en de drive om met deze complexe doelgroep te werken.

  ONS MOTTO "MAAK HET VERSCHIL "Zeker voor "ONZE" Jongeren

   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: Select & Match
 • Leerkracht Dagbesteding

  Leerkracht Dagbesteding

  0,75 FTE

  Je functie

  Het vorm en inhoud geven aan een attractief en educatief programma voor de dagbestedingsgroep. Het gaat hierbij om een groep van maximaal 10 jongeren. Er ligt een programma waar momenteel mee gewerkt wordt. Het programma is in ontwikkeling. De kaders zijn gesteld.

  De inhoud van het programma vindt in afstemming met je collega plaats. In jouw takenpakket zitten o.m. ook deelname aan overlegvormen, gesprekken met ouders, verslaggeving en bijdrage in het geïntegreerde behandelplan, waarin het onderwijsperspectief een belangrijke rol speelt. In het werk word je begeleid door de schoolleider, de intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school. 

  Waar?

  Het  College is een relatief nieuwe school voor VSO praktijkgericht onderwijs en VMBO (Cluster 4). De school verzorgt onderwijs voor jongeren die geplaatst worden met een RM, een intersectorale voorziening jeugdzorgplus voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking vanuit jeugdzorg en jeugdigen met een gedrags en psychiatrische problematiek.

  Wie zoeken wij?

  Een bevlogen, gedreven, enthousiaste professional in een veranderende omgeving,

  • in het bezit van een onderwijsbevoegdheid (leerkracht basisonderwijs of 2e graads bevoegdheid);
  • met affiniteit en ervaring met onze doelgroep en/of in het cluster 3 onderwijs;
  • doorzettingsvermogen;
  • flexibel;
  • communicatief vaardig;
  • in staat te handelen bij conflictsituaties;
  • oplossend vermogen en slagvaardig;
  • integer;
  • verbindend.
   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: s
<123456789>
 

Topwerkgevers
Bekijk alle vacatures van Stepstone
Bekijk alle vacatures van zorgwerk
Bekijk alle vacatures van Samenindezorg
Bekijk alle vacatures van Laurens
Bekijk alle vacatures van Florence