Zorg-Vacatures gezocht?

Op zoek naar vacatures uit de gezondheidszorg? Dan bent u bij vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl aan het juiste adres. ZorgdienstenOnline.nl is de snelst groeiende vacaturebank, met vacatures door heel Nederland. In onderstaand vacatureoverzicht vindt u alle actuele zorgvacatures. Of het nu gaat om vacatures in de thuiszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg, op vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl vindt u altijd een baan die bij u past.

Zit er op dit moment geen passende baan voor u tussen? Plaats dan gratis uw CV Online en wordt direct gevonden door uw toekomstige werkgever. 

Uitgebreid zoeken


Vacatures in de zorg

0-15 (totaal 2762 vacatures gevonden)

 • Omschrijving vacature
  Toelichting
 • HR Expert management- en talentontwikkeling
  • hebt een relevante opleiding op hbo/wo-niveau en minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke rol;
  • beschikt over aantoonbare ervaring op het gebied van management- en talentontwikkeling en loopbaanmobiliteit;
  • bent communicatief zeer vaardig, kan omgaan met weerstand, kan coachen en weet mensen te enthousiasmeren;
  • beschikt over goede adviesvaardigheden en bent in staat een vertaalslag te maken van organisatiestrategie en -doelstellingen naar visie en beleid op management- en talentontwikkeling;
  • denkt procesmatig en komt snel tot concrete plannen en acties; stelt daarin de juiste prioriteiten en werkt planmatig naar het gewenste resultaat toe;
  • bent betrouwbaar en accuraat en in staat in teamverband te werken en helder te communiceren over de gemaakte afspraken;
  • bezit een proactieve houding, tot uitdrukking komend in besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid gekoppeld aan omgevingsbewustzijn.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Maasstad Ziekenhuis
 • Verzekeringsartsen

  Verzekeringsarts (freelance/detachering)

  Functie omschrijving Verzekeringsarts (freelance/detachering)
  Voor de landelijke flexpool van het UWV zijn wij op zoek naar gediplomeerde Verzekeringsartsen die parttime of fulltime beschikbaar zijn.

  Het vakgebied van sociale geneeskunde is sterk in ontwikkeling, zowel bij de overheid, arbodiensten als bij de bedrijven. Het accent ligt steeds meer op een aanpak waarbij de afstand tot het werk zo klein mogelijk wordt gehouden. Zo houdt je rekening met medische maar ook met psychologische factoren en de relatie tussen werkgever en werknemer.

  Landelijk

  Plaats: Landelijk
  Naam: The School Factory
 • Consulent inkomen

  Consulent inkomen

  Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Consulent inkomen voor 24 uur per week in Alphen aan de Rijn.

  Functie omschrijving

  De functie bevat de volgende taken:

  - Het vroegtijdig informeren van uitkeringsgerechtigden over de rechten en plichten, zowel  persoonlijk als in groepsverband.
  - Het voeren van intake gesprekken in het kader van de rechtmatigheid.
  - Zelfstandig afhandelen van aanvragen levensonderhoud (bijstand) en bijzondere bijstand.
  - Aanvragen BBZ kunnen ook tot het takenpakket behoren.
  - Opstellen van beschikkingen.
  - Voeren van spreekkamer gesprekken met klanten, in het kader van voorlichting, advisering en rechtmatigheid.
  - Beheren van klantbestand.
  - Verrichten van beëindigingsonderzoeken.
  - Het verrichten van huisbezoeken waarbij de inzet dienstverlenend of ter controle van de rechtmatigheid is.

  Plaats: Alphen aan den Rijn
  Naam: Select & Match
 • Leerkracht praktijkonderwijs

  Groepsleerkracht Praktijkonderwijs

  OMSCHRIJVING SCHOOLVoor een school voor praktijkonderwijs zijn we op zoek naar een praktijkdocent. Dat is een vorm van voortgezet onderwijs, waar je naartoe kunt als je van de basisschool komt. Na het praktijkonderwijs ga je aan het werk. Een aantal leerlingen kan naar het middelbaar beroeps onderwijs (mbo). De opleiding duurt vijf jaar. Vanaf het derde leerjaar loop je in principe stage. We proberen te zorgen dat je een baan krijgt als je bij ons van school gaat. Wil je doorleren en kun je dat ook, dan ga je in het vierde jaar naar de doorstroomklas. Van daaruit kun je naar het mbo.OMSCHRIJVING FUNCTIEWij zoeken een liefst mannelijke leerkracht met een PABO opleiding (verplicht).De functie van groepsleerkracht voor groep een betreft een volledige baan (1fte). Functie-eisen* PABO opleiding en een duidelijk aantoonbare affiniteit met onze doelgroep.* Ervaring gewenst maar niet verplicht. InteresseCV + motivatiebrief kunnen worden verstuurd naar : m.huizinga@selectenmatch.nlIn de motivatiebrief vermelden waarom je bij ons solliciteert!!

                   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: select & Match
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Tot de functie behoort het verlenen van medische zorg aan verpleeghuis geïndiceerde cliënten.
  • Daarnaast verleent de arts in samenspraak met de huisarts, consulten voor verzorgingshuis-cliënten.
  • De arts draagt zorg voor een goede uitvoering en ontwikkeling van het medische beleid, maakt deel uit van multidisciplinair overleg, adviseert over opname-, ontslag- en overplaatsingen, houdt medische diagnoses actueel, observeert cliënten en levert een bijdrage aan het individuele zorgplan.
  • Ook neemt de arts deel aan bereikbaarheidsdiensten.
  • De arts maakt deel uit van het psycho-medisch team, bestaande uit artsen en psychologen.
  Plaats: Noord-Brabant
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Een specialist ouderengeneeskunde die deel gaat uit maken van een enthousiaste en vooruitstrevende vakgroep van in totaal 4 artsen.
  • De vakgroep is onderdeel van het team van het Specialistisch Centrum.
  • Dit team bestaat uit verschillende professionals, waaronder (para-)medici, gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig beleidsadviseurs en thuisbegeleiders, allen gespecialiseerd in multidisciplinaire gezondheidszorg.
  • De specialist ouderengeneeskunde werkt zowel voor het verpleeghuis als in extramurale settingen.
  • Je draait mee in beschikbaarheidsdiensten 
  Plaats: Friesland
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Beleidsadviseur

  Beleidsadviseur

  Medewerker Beleid en Advies A

   Regio Breda

  Doel van de functie:

  Het vervaardigen van inrichtingsplannen voor de Openbare Ruimte binnen de gestelde kaders.

  Plaats i.d. organisatie:

  Rapporteert hiërarchisch aan de teamleider.

  Rapporteert bij projecten functioneel aan de projectmanager en of de hoofdontwerper.

   Hoofdtaken functie:

  ·         Verantwoordelijk voor het opstellen van inrichtingsplannen binnen de Openbare           Ruimte binnen de vastgestelde projectkaders

  ·         Verantwoordelijk voor het maken van deeluitwerkingen of detailontwerpen op basis van het inrichtingsplan

  ·         Draagt bij aan het opstellen van beleidadvies voor de inrichting van de                         Openbare Ruimte binnen de vastgestelde kaders

  ·         Adviseert over het concept of de visie voor de inrichting van de Openbare                   Ruimte binnen de vastgestelde kaders

  ·         Draagt bij aan het opstellen van plannen en notities in het kader van de                       inrichting van de bestaande of nieuw te ontwikkelen Openbare Ruimte

  ·         Verantwoordelijk voor het tijdig informeren van het management

  ·          Verantwoordelijk voor het inkopen van werken, leveringen en diensten binnen              de goedgekeurde projectbudgetten en voor de uitvoering ervan.

   Bijzonder aandachtsgebied

  ·         Heeft, afhankelijk van opleiding en ervaring één of meerdere eigen                             aandachtsgebied(-en) die met en ten behoeve van de afdeling worden gedeeld.

  ·         Signaleert, volgt en past nieuwe ontwikkelingen in ondermeer de markt, het                 vakgebied en de bestuurlijke omgeving toe.

  ·         Neemt indien nodig deel aan werkgroepen gemeente breed.

   

  Projectkenmerken:

  ·         Enkelvoudige functies; civieltechnisch, cultuurtechnisch, verkeerskunde,                       bouwkunde; interne- en externe relaties: vast/routinematig; Bestuurlijke                     complexiteit: gemiddeld

  ·         Projectomvang bouwprojecten: tot ca. € 2.500.000,--; totale                                       verantwoordelijkheid werkpakket ca.

              € 5.000.000,--.

   Kennisgebieden:

  Projectmatig werken, Landschapsarchitectuur, Stedenbouw, Civiele techniek, Verkeerskunde, Cultuurhistorie, Ecologie, Groen- en Cultuurtechniek

   

  Plaats: Breda
  Naam: The School Factory
 • Teamleider Techniek

  De teamleider Techniek is onder eindverantwoordelijkheid van de directeur resultaat-verantwoordelijk voor de afdeling Techniek (leerjaar 1 t/m 4). 
  Hij/zij draagt als lid van de schoolleiding bij aan beleidsontwikkeling, organisatie en kwaliteit van de school als geheel.

  De teams van het Hoofdvaart College werken met resultaatgerichte teamplannen, die door de teamleiders in de schoolleiding op elkaar worden afgestemd. 
  Teamleiders zijn verantwoordelijk voor de samenhangende ontwikkelingen in hun afdeling op het gebied van onderwijs, leerlingbegeleiding, personeel, organisatie en kwaliteitszorg. 
  De financiën worden voornamelijk beheerd door de directeur, teamleiders hebben hierin wel een deelverantwoordelijkheid.

  Teamleiders hebben een lestaak, maximaal 6 lessen.

  De afdeling Techniek
  De afdeling Techniek bestaat nu (schooljaar 15/16) uit één 1e klas (Vakcollege techniek), twee 2e klassen (Vakcollege techniek), drie 3e klassen (Techniek Breed) en twee 4e klassen (Techniek Breed). De afdeling bestaan uit acht klassen, zo’n 160 – 180 leerlingen.
  Het team bestaat uit ongeveer 17 docenten en een aantal medewerkers ondersteunend personeel.
  Het team zit in een transitie als het gaat om het onderwijsprogramma. De komende tijd zal het borgen van het programma van het Vakcollege techniek, het ontwikkelen van het programma PIE en het ontwikkelen van het programma Mobiliteit en Transport veel aandacht moeten krijgen.

  Het profiel voor de teamleider Techniek
  Het team Techniek heeft behoefte aan een inspirerende, initiatiefrijke en daadkrachtige leider die eenheid en verbinding kan brengen. 
  Vakkennis is er bij de docenten voldoende aanwezig, maar de pedagogisch/didactische aanpak behoeft de nodige aandacht. Op dat gebied moet de teamleider een voorbeeld zijn. 
  Van de nieuwe teamleider wordt ook veel gevraagd op het gebied van coaching en teambuilding. 
  De teamleider stuurt op het werken in een professionele cultuur, waarin geleerd wordt door leerlingen en medewerkers. 
  Naast het bovengenoemde moet de teamleider contacten aangaan en onderhouden met de buitenwereld. 
  Het samenwerken en ontwikkelen van de doorlopende leerlijn met het MBO (NOVA College), het onderhouden en uitbouwen van de Technet-kring (een bedrijvennetwerk) en het profileren van technisch onderwijs binnen de Haarlemmermeer behoort tot zijn/haar opdracht. De teamleider moet vanuit visie zijn team aansturen.

  Functie-eisen
  * Relevante opleiding voor leidinggevende in het onderwijs, bij voorkeur NSO of gelijkwaardig
  * Relevante ervaring als leidinggevende in het onderwijs, met name met de aansturing van een team in een veranderingsproces.
  * De bereidheid zich verder te ontwikkelen als leidinggevende in het onderwijs
  * Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van pedagogiek en didactiek
  * Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (team-)coaching
  * Bij voorkeur kennis van de nieuwe vmbo-programma's voor de afdeling Techniek
  * Bij voorkeur kennis van de programma's van het Vakcollege
  * Daadkrachtig en resultaatgericht
  * Representatief, accuraat, flexibel

  Vereiste ervaring
  Leidinggevende: 2 jaar

  Taken en verantwoordelijkheden
  Met het schoolplan 2013-2017 als vertrekpunt, zijn de taken van de teamleider Techniek:
  * Hij/zij is verantwoordelijk voor de aansturing van een groep van 15 á 20 docenten.
  * Hij/zij is verantwoordelijk voor de aansturing van de conciërges.
  * Hij/zij voert in de afdeling Techniek het schoolbeleid uit t.a.v. onderwijs en organisatie en zorgt voor verbinding tussen schoolbeleid en afdelingsbeleid.
  * Hij/zij ontwikkelt met het team de onderwijsvisie voor de afdeling Techniek.
  * Hij/zij ontwikkelt met het team de pedagogisch/didactische aanpak voor de afdeling Techniek.
  * Hij/zij draagt de visie van de school uit, intern en extern.
  * Hij/zij is verantwoordelijk voor een goede communicatie van het team; intern met leerlingen, zorg en andere afdelingen, extern met ouders, scholen, bedrijven en hulpverleners.
  * Hij/zij is verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling zoals die zijn verwoord in het jaarlijkse teamplan.
  * Hij/zij draagt actief bij aan de ontwikkeling van het Hoofdvaart College als aantrekkelijke school voor vmbo, voor leerlingen, personeel, toeleverende en afnemende scholen en bedrijven in de regio.
  * Hij/zij is verantwoordelijk voor de digitalisering van het onderwijs van de afdeling Techniek.
  * Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid voor enkele schoolleidersportefeuilles;

  - ARBO & Veiligheid
  - Gebouw & ICT (tevens ICT en onderwijs)
  - O.a. aansturing vakgroepen Wiskunde/Rekenen en NASK

  Arbeidsvoorwaarden
  Het betreft een aanstelling van 0,8 tot 1,0 FTE (maximaal 6 lessen)
  De functie wordt gewaardeerd in maximaal schaal 12, € 5022 maximaal bruto per maand volgens de CAO-VO.

  De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 september 2015.
  In de week van 7 september 2015 zullen de eerste gesprekken gaan plaatsvinden.

  Interesse
  Reacties kunnen worden verstuurd naar e.versteeg@hoofdvaartcollege.nl t.a.v. Mevr. E. Versteeg.
  In verband met de zomervakantie is het mogelijk dat een reactie op uw mail enige dagen op zich laat wachten.

  Plaats: Hoofddorp
  Naam: InGoedeBanen.nl
 • Verpleegkundige in Deventer

  Als verpleegkundige verleen je zorg. Daarnaast plan, coördineer  en evalueer je de zorg en stelt deze bij binnen de grenzen van het zorgplan. Je bent verantwoordelijk voor het als een samenhangend geheel laten verlopen van de zorgverlening in de thuissituatie van de toegewezen cliënten.

  Plaats: Deventer
  Naam: Wie zorgt BV
 • Loopbaanadviseur

  Loopbaanadviseur

  HR, Center of Expertise, Employee Life Cycle, afdeling Move NS Loopbaanadvies:

  Binnen NS zijn er een aantal programmas ingezet t.b.v. transities en organisatieveranderingen. De afdeling Loopbaanadvies ontwikkeld mede deze programmas en voert deels uit. Daarnaast heeft NS de ambitie om een interne doorstroom te bereiken van 10 procent. Ook hiervoor ontwikkelt de afdeling loopbaanadvies diverse interventies.
  Functie
  Het geheel zelfstandig begeleiden van medewerkers die om welke reden dan ook aan de slag willen of moeten met hun loopbaan of van baan moeten/willen veranderen.

  Werkzaamheden

  Je bent verantwoordelijk voor de invulling van de volgende activiteiten:
  Geheel zelfstandig alle individuele trajecten begeleiden, voor zowel medewerkers die vanuit een verplichting in beweging moeten komen (denk hierbij aan boventalligheid en Re-integratie) alsook vanuit vrijwilligheid en mobiliteit. Daarnaast zal hij/zij worden ingezet als begeleider/assessor van ontwikkelassessments en het geven van trainingen en workshops. Denk hierbij aan sollicitatietrainingen, netwerktrainingen, persoonlijke effectiviteit, etc
  De werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd in Utrecht. Het kan ook voorkomen dat je naar de medewerker toe moet. Dit kan in heel Nederland zijn.

  Functie eisen

  Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur P&A, A&O psycholoog of ontwikkelpsychologie
  Daarnaast een afgeronde opleiding, waardoor je gecertificeerd bent als "Volledig Bevoegd Loopbaanadviseur";
  Minimaal 3 jaar recente werkervaring als loopbaanadviseur/trainer/coach
  Bij voorkeur ervaring met grote (en complexe) organisaties als loopbaanadviseur
  Flexibel (in tijd- vwb oppakken van taken en werkzaamhedne die al langer liggen, uren en locatie. Aansluitend op klant- en organisatiebehoefte.)

  Plaats: Utrecht
  Naam: The School Factory
 • Arbeidsdeskundige

  Arbeidsdeskundige (met SRA registratie)


  Alle voorkomende taken van een arbeidsdeskundige bij de uitvoering van de Wajong-trajecten. Ervaring met Wajong en participatiegericht interviewen vereist.

  De vijf taken van de arbeidsdeskundige zijn:

  • Claimbeoordeling: Een beoordeling geven over de arbeidsmogelijkheden en de mate van arbeidsgeschiktheid van de klant op basis van onder meer de rapportages van de verzekeringsartsen.
  • Re-integratie: Richting geven aan en activeren van de participatie- c.q. arbeidsmogelijkheden van de klant.
  • Werkgeversbenadering: Het benaderen van en onderhouden van contacten met werkgevers ten behoeve van plaatsingsmogelijkheden voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking. Dit geldt evenzo voor overige netwerkpartners zoals scholen, re-integratiebedrijven, WSW-instellingen en dergelijke.
  • Monitoren, handhaven en initiren van de re-integratie inspanningen van uitkeringsgerechtigden.
  • Bezwaar en beroepszaken: leveren van oplossingen in geschillen rond werk en inkomen.

   Locaties: Rotterdam Schiekade, Rotterdam Herenwaard en Dordrecht, Spuiboulevard.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: The School Factory
 • Afdelingsleider

  Afdelingsleider

  Afdelingsleider bovenbouw havo/vwo, Enschede
  Ben jij een onderwijskundig leider en klaar voor een nieuwe stap in je carrire? Wil je leidinggeven aan een bovenbouwteam van het havo/vwo? En wil je als lid van de locatiedirectie een bijdrage leveren aan schoolbrede beleidsontwikkeling? Lees dan deze vacature!

  Als afdelingsleider bovenbouw ben je resultaatverantwoordelijk voor het beleid binnen de afdeling bovenbouw havo/vwo. Je geeft leiding aan de voorbereiding en uitvoering van het onderwijs in de afdeling.
  Je hebt een leidende rol in de opbouw van de afdeling met een profiel dat aansluit bij de visie en het ambitieniveau van de locatie. Je bepaalt de hoofdlijnen voor het teamplan en cordineert de dagelijkse werkzaamheden. In je rol als leidinggevende stimuleer en coach je de teamleden in hun ontwikkeling. Ook voer je functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  Je maakt deel uit van de. Je adviseert de locatiedirecteur over het te voeren onderwijsbeleid en je draagt zorg voor de uitvoering hiervan. Je bent verantwoordelijk voor het doorvoeren van de afgesproken onderwijsveranderingen, het inzichtelijk maken van en rapporteren over onderwijsresultaten, het zorgdragen voor een adequaat systeem van leerlingbegeleiding en de toepassing van het kwaliteitszorgsysteem.
  Je dient de belangen van de locatie, en je bent tevens bereid om locatie overstijgend te denken en te handelen.

  De werkplek
  Het betreft een brede interconfessionele scholengemeenschap met een breed onderwijsaanbod: gymnasium, atheneum, havo, vmbo inclusief lwoo en praktijkonderwijs.
  Centraal in de onderwijsontwikkelingen staat het thema 'onderwijs op maat'. Elk van de zes locaties geeft hieraan invulling op een wijze die past bij het eigene van die locatie.
  Het College biedt kleinschalig georganiseerd onderwijs met op elke locatie een eigen schoolleiding en eigen onderwijsteams.
  Op de locatie verzorgen ongeveer 100 personeelsleden het onderwijs aan circa 1.100 leerlingen. De locatie biedt volledig havo/vwo-onderwijs aan. Het komende schooljaar wordt voor het eerste leerjaar een combinatieklas mavo/havo aangeboden. Verder bieden we het Technasium en de Business School aan.
  De merkbelofte van de locatie is recept voor jezelf. Als leerling haal je het beste uit jezelf en daar helpen docenten, mentoren en andere medewerkers bij.
  De locatie staat bekend als een school met een goede sfeer, waar gedegen onderwijs wordt gegeven. De locatie kenmerkt zich door een stevige werkhouding. Er wordt veel van medewerkers gevraagd, daarvoor krijgen ze ook veel terug in de vorm van eigen verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden, begeleiding en ondersteuning.

  Plaats: Overijssel
  Naam: The School Factory
 • Docenten VSO

  AVO docenten en vakdocenten gezocht VSO cluster-4

  We zoeken per direct docenten VSO, voor heel Zuid Hollend, Amsterdam en Brabant

  Net even anders dan de rest, net dat beetje extra!!! Wij zoeken docenten die stevig in hun schoenen staan, met veel humor, en die iedere dag oplossingen zoeken.

  Kortom docenten die origineel zijn en stevig in hun schoenen staan. Kan jij dit aan?  Dan komen wij van The care Factory graag met je in contact en gaan we voor jou aan de slag!  

  Over de functie

  Voor een aantals scholen regio Zuid Holland en Brabant, zijn wij PER DIRECT op zoek naar stevige Cluster 4 docenten voor het VSO. Ben jij gek op uitdagingen en kun jij veel structuur bieden?  Heb jij het in je om met deze complexe doelgroep te werken? Het is het belangrijkste dat je ervaring hebt in het lesgeven aan kinderen met deze leer-en gedragsproblematiek.

  Heb je een PABO of een docentenopleiding, liefst aangevuld met een master SEN, of een (ortho)pedagogische achtergrond dan komen we graag met jou in contact.

   

  Plaats: 's-Gravenhage
  Naam: The School Factory
 • Applicatiebeheerder

  Applicatiebeheerder

  Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van gedecentraliseerde taken van het Rijk. De directie Maatschappelijke Ontwikkeling is voor een groot deel verantwoordelijk voor de realisatie hiervan.

  Op het terrein van Jeugd, WMO en Participatiewet zijn op basis van wetgeving en gemeentelijk beleid de primaire processen ingericht zodat de burgers ondersteuning geboden kan worden. Ter ondersteuning van deze processen speelt ICT een belangrijke rol. Even belangrijk is de informatievoorziening ten behoeve van het management en het bestuur.

  De afdeling interne ondersteuning faciliteert hierin en de applicatie-/informatiebeheerder levert hier een belangrijke bijdrage aan.  

  doel van de functie

  Het beheren van de applicaties binnen de directie M.O. en het ondersteunen van de eindgebruikers van deze applicaties; het ontsluiten van management-informatie uit de applicaties met behulp van een management-tool.  

  functie-informatie

  • het mede-ontwikkelen en uitleveren van managementinformatie uit de Oracle-database;
  • inhoudelijk beheer van gegevens van het systeem (parameters, metagegevens);
  • applicatiespecifieke ondersteuning ten behoeve van gebruikers, opstellen en onderhouden van inrichtingsdocumentatie en  werkinstructies;
  • incidentenbeheer en –afhandeling;
  • toezicht op correct gebruik van de applicaties
  • toewijzen, muteren en beëindigen van toegangscodes voor gebruikers binnen de geldende richtlijnen;
  • gebruikerswensen vertalen naar applicatiespecifieke oplossingen;
  • projectmatige aanpak van implementatie nieuwe applicaties als gevolg van nieuwe danwel gewijzigde wet- en regelgeving;
  • testen van systemen, updates en nieuwe functionaliteiten;
  • overdragen van kennis aan gebruikers 

   

   

  Plaats: Gouda
  Naam: Select & Match
 • Kwaliteitscoach

  Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning van ADL verrichtingen bij lichamelijk gehandicapten. ADL-assistenten verlenen deze hulp en Joinuz is op zoek naar HBO verpleegkundige om deze ADL-assistenten te coachen en te begeleiden in o.a. het kwaliteitsbeleid. Het betreft een functie binnen de thuissituatie van de client en als kwaliteitscoach werk je regio gebonden en ben je verantwoordelijk voor ca. 8 projecten met ongeveer 200 ADL assistente.

  Binnen de vacature kwaliteitscoach ben je verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

  • Coachen, instrueren van ADL-assistent on en off the job t.b.v. het verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit 
  • Instrueren en aanleren van( nieuwe) vaardigheden m.b.t. bejegening, houding en gedrag
  • Leveren van inhoudelijke ondersteuning aan de locatiemanager bij het begeleiden van de diverse werkgroepen
  • Signaleren van afwijkingen m.b.t de toegepaste methode en technieken vastgesteld in het kwaliteitsbeleid aan de regiomanager
  • Bijhouden en volgen van relevante opleidingen en het landelijke kwaliteitsbeleid binnen de organisatie
  • Onderzoeken van de situatie per toegewezen locaties m.b.t kwaliteitsaangelegenheden en vraagstukken
  • Bespreken en rapporteren van bevindingen aan regiomanager en locatiemanager
  Plaats: Regio Arnhem, Nijmegen en Den Bosch
  Naam: Joinuz
<123456789>
 

Topwerkgevers
Bekijk alle vacatures van Stepstone
Bekijk alle vacatures van zorgwerk
Bekijk alle vacatures van Samenindezorg
Bekijk alle vacatures van Laurens
Bekijk alle vacatures van Florence