Zorg-Vacatures gezocht?

Op zoek naar vacatures uit de gezondheidszorg? Dan bent u bij vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl aan het juiste adres. ZorgdienstenOnline.nl is de snelst groeiende vacaturebank, met vacatures door heel Nederland. In onderstaand vacatureoverzicht vindt u alle actuele zorgvacatures. Of het nu gaat om vacatures in de thuiszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg, op vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl vindt u altijd een baan die bij u past.

Zit er op dit moment geen passende baan voor u tussen? Plaats dan gratis uw CV Online en wordt direct gevonden door uw toekomstige werkgever. 

Uitgebreid zoeken


Vacatures in de zorg

0-15 (totaal 2467 vacatures gevonden)

 • Omschrijving vacature
  Toelichting
 • Hoofd Behandelzaken voor het Team Herstel en Langdurige Verblijf
  Als Hoofd Behandelzaken (Verpleegkundige Specialist GGZ) ben je verantwoordelijk voor het organiseren van de juiste uitvoering van de behandeling van de patiënten van de afdeling en bent verantwoordelijk voor de juiste in- en doorstroom van patiënten binnen de betreffende afdeling of geboden behandeling.  - Je bent voorzitter van het multidisciplinair overleg. De span of controle ligt tussen de 5 en 15 fte. - Je ziet toe op de werkzaamheden van de medewerkers en coacht hen binnen de behandelsetting. - Je resultaatgebieden zijn uitvoering van behandelplannen, coördineren en continuïteit van het zorgproces, deskundigheidsbevordering en doelmatige/effectieve inzet van personeel. - Je bewaakt de afgesproken productieresultaten en ziet toe op de juiste kwalitatieve en kwantitatieve teamprestatie. - Je levert een bijdrage aan het vormgeven van het toekomstige (zorg)beleid van het organisatieonderdeel.
  Publicatiedatum: 16-09-2014
  Plaats: Poortugaal
  Naam: BoumanGGZ
  Niveau: WO
  Dienstverband:
  Bepaalde tijd
 • Verpleeghuis Maatschappelijk Werker
  De werkzaamheden:
  • Psychosociale begeleiding verband houdend met ziekte, opname, verblijf en ontslag;
  • Belangenbehartiging en advisering bij materiële en immateriële zaken;
  • Verstrekken van informatie en advies m.b.t. wet- en regelgeving;
  • Het afnemen van een heteroanamnese;
  • Intermediair bij communicatieverbetering;
  • Bijwonen van verschillende overleggen; zowel cliënt (MDO) als vakgroep gerelateerd.
  Plaats: Rijswijk
  Naam: Florence
  Dienstverband:
  Bepaalde tijd
 • Huisverpleegkundige
  Alle werkzaamheden die nodig zijn om de klant onder eigen regie, zo zelfstandig mogelijk een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te laten ervaren. Je creëert mogelijkheden om cliënten te ontmoeten en bent creatief in het realiseren van oplossingen en kansen. Je zorgt voor een adequate aanvraag van de zorgindicatie. Een duidelijke verslaglegging is voor jou vanzelfsprekend. Je verricht verpleegkundige interventies. Je onderhoudt alle contacten die nodig zijn ten behoeve van je eigen netwerk in de wijk.

  Thuiszorg Voorschoten is georganiseerd in resultaatgestuurde teams. Er wordt zorg geleverd in kleine teams van 8 tot 15 medewerkers. De huisverpleegkundige maakt deel uit van het team. Als huisverpleegkundige speel jij daar een grote rol in, je bent de “backbone” van het team. Je beschikt over een pioniersgeest en vindt het een uitdaging om een nieuw netwerk te gaan opbouwen/ uitbouwen en daarbij te bouwen aan bekendheid met het team en daarmee aan een nieuw cliëntenbestand.

  Als huisverpleegkundige kun je goed samenwerken en ben je een echte teamplayer. Je hebt in Voorschoten twee collega- huisverpleegkundigen. Het is een functie waarin een grote mate van zelfstandigheid wordt verwacht. De functie valt vooralsnog organisatorisch onder de manager Thuis in Voorschoten. Met deze manager stem je werkzaamheden af en rapporteer je over de voortgang.
  Plaats: Voorschoten
  Naam: Florence
  Dienstverband:
  Bepaalde tijd
 • Verzorgende Zorg aan Huis
  Als Verpleegkundige ben je het vertrouwde gezicht voor onze klanten. Je werkt in een kleinschalig team bij de klanten thuis. De kwaliteit van zorg bewaken en verbeteren. Je komt te werken in een multiculturele wijk waar creativiteit hoog in het vaandel staat. Je levert een belangrijke bijdrage aan hun zelfstandigheid. Dat doe je door het verlenen van verpleegkundige zorg en verzorging. Daarbij ligt de nadruk op het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen. Risicovolle en voorbehouden handelingen worden daarbij uitgevoerd op grond van bekwaamheid en bevoegdheid. Een goede samenwerking met collega’s is voor jou dan ook een vanzelfsprekendheid. Bij de zorg stel je de zorgwensen en -behoeften van de cliënt centraal en legt deze vast in het zorgplan. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de schriftelijke en mondelinge rapportage aan de cliënt, de familie en/of contactpersonen en jouw collega’s. Dit alles doe je zelfstandig en op een verantwoorde manier. Als je problemen signaleert, ga je actief op zoek naar oplossingen. Waar nodig regel je - in samenspraak met de familie en/of contactpersonen - aanvullende zorg en/of ondersteuning. Door jouw hulp kan onze klant veilig en zelfstandig thuis blijven wonen.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Specialist Ouderengeneeskunde

  Als specialist ouderengeneeskunde gaat u deel uitmaken van een enthousiast zelfverantwoordelijk team specialisten ouderengeneeskunde, te weten Romke van Balen, Herbert van de Sande, Cobie van Bruchem, Karina Bartels, Niek Olde Bijvank, Jan Visschedijk en Manila Atib, 3 AIOS, 2 basisartsen en 1 verpleegkundig specialist. Er wordt verder samengewerkt met de overige 30 specialisten ouderengeneeskunde uit de andere regio’s van Laurens in o.a. de vakgroep specialisten ouderengeneeskunde. Laurens Regio Centrum participeert daarnaast in het netwerk van de samenwerkende universitaire verpleeghuizen Zuid-Holland.
  U gaat medische zorg verlenen aan enkele specifieke doelgroepen zoals revalidatie, jong dementerenden, palliatieve zorg, screening/observatie psychogeriatrie of somatische bewoners in verzorgingshuizen. Daarnaast draait u mee in de bereikbaarheidsdiensten. Ook leiden wij co-assistenten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde op; affiniteit met opleiden is daarom gewenst. Tenslotte zijn er meerdere samenwerkingsverbanden in onderzoek met het LUMC en het Erasmus MC.

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Tijdelijke Verzorgende IG Zorg aan Huis

  Als verzorgende IG werk je graag zelfstandig, maar toch maak je deel uit van een klein Zorg aan Huis team. Je weet de verbinding te leggen tussen klant en zijn behoeften op gebied van wonen, welzijn en zorg. Je bent verantwoordelijk voor de verpleging van deze klanten, die wonen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Hierbij speel je in op de individuele en specifieke behoeften en verlangens van onze klanten en lever je tevens een bijdrage aan een prettig woon- en leefklimaat met als uitgangspunt zoveel mogelijk de zelfstandigheid te behouden en de eigen levensstijl voort te zetten.
  Als Zorg aan Huis medewerker kom je in aanraking met verschillende doelgroepen, zoals somatisch, dementie, terminale zorg en gehandicaptenzorg. Kortom, een afwisselende baan...

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • IG'er gezocht voor Zorg aan Huis

  Je werkgebied bestaat uit de wijk Ommoord . Voor dit team zijn wij op zoek naar twee leuke en gemotiveerde verzorgende IG-ers. 
  Hoe ziet je dag eruit? Je woont de overdracht in teamverband bij, de routes zijn ingepland en worden verdeeld. Daarna ga je op pad naar de klanten volgens de ingeplande route. Je verleent ADL, je geeft medicatie, wondverzorging en alle andere voorkomende werkzaamheden. Het komt ook voor dat klanten (alle leeftijden) bij thuiskomst uit het ziekenhuis nog even wat nazorg nodig hebben, hiernaast lever je soms ook palliatieve zorg. Je kent je klanten en je signaleert eventuele verbetering/verslechtering en je geeft aan als een indicatie bijgesteld moet worden. Na het einde van je ronde heb je contact met collega’s of er nog ergens hulp nodig is.

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Tijdelijk parttime Verzorgende IG
  Als verzorgende heb je een zelfstandige en afwisselende baan. Je werkt binnen een kleinschalige woning met de doelgroep psychogeriatrie (PG). Naast het verlenen van zorg, zoals ADL, wondverzorging, verpleegtechnische handelingen en het verstrekken van medicatie onderhoud je contact met bewoners en familieleden. Ook werk je nauw samen met het multidisciplinaire team van de locatie. In jouw functie coördineer je het dagelijkse zorgproces voor een beperkt aantal klanten en je registreert dit.

  Je werkt alle dagen overdag, 's avonds en 's nachts
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Verzorgende IG (28 uur)

  Als Verzorgende verleen je de dagelijkse zorg aan de bewoners van jouw afdeling(en). Je werkt zowel met PG bewoners. Het team waarbinnen je werkt bestaat uit betrokken collega’s die rekening houden met elkaar en elkaar helpen. ’s Ochtends start je samen en wordt de zorg geboden aan de hand van de klantagenda en de zorgroute Je hebt aandacht voor de bewoner. Daarnaast heb je o.a. contact met behandelaars, deel je medicijnen, rapporteer je en werk je aan de zorgplannen. Als je een avonddienst hebt, draag je de verantwoordelijkheid voor de afdeling en in de nachtdienst voor het hele huis. Per dienst wordt er 6 tot 7 uur gewerkt.

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Doktersassistent (medisch assistent)
  Je bent als doktersassistente het eerste aanspreekpunt voor de organisatie, verpleging/verzorging, afdelingsartsen en specialisten wat betreft de medische zorg. Je voert deze functie uit in het zogenaamde “frontoffice”, alle vragen, mailtjes en telefoontjes komen bij jou terecht. Door triage en prioriteitstelling voer je de taken meteen uit of delegeer je naar de “backoffice”.
  De nadruk ligt op administratie en organisatie maar je voert de volgende medische handelingen zelfstandig uit: ECG’s maken, oren uitspuiten, bloeddruk opmeten, wegen, urine-gevoeligheidsbepaling, EHBO voor personeel. Je assisteert de arts bij medische ingrepen tijdens het spreekuur.
  Je plant de afspraken voor de spreekuren (gehoor, visus), je verzorgt de logistiek t.b.v. het laboratorium, je bestelt materialen voor de behandelkamer en verzorgt de sterilisatie.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Verpleegkundige Revalidatie
  Je komt te werken op de afdeling herstelgerichte zorg. Het uitdagende van deze afdeling is dat je werkt met een interessante, roulerende, doelgroep: kortdurende zorg, ziekenhuisverplaatste reactivering. De klanten die hier tijdelijk verblijven hebben bijvoorbeeld zojuist een orthopedische of cardiologische ingreep gehad (ZZP 3, 4 en 6). Ook verblijven hier tijdelijk interne klanten vanuit de zorglocatie die moeten herstellen. Als verpleegkundige revalidatie ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en verpleging aan de klanten van afdeling "Vincere" herstelgerichte zorg. De afdeling bestaat uit ongeveer 18 klanten welke zeer divers zijn qua leeftijd en aandoening. Verder ben je als verpleegkundige verantwoordelijk voor de triage van zowel herstelgerichte zorg als de crisis bedden.

  In 2017 zal afdeling "Vincere" verhuizen naar een nieuwbouw locatie in Park Stadzicht. Van jou in je rol als verpleegkundige wordt verwacht dat je kan meedenken over de nieuwe processen m.b.t. palliatieve en herstelgerichte zorg in deze nieuwbouw locatie.

  Je werkt volgens een opgesteld zorgleefplan. Tevens coordineer je de samenwerking met het multidisciplinair team, waarvoor het elektronisch zorgdossier het uitgangspunt is.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Verzorgende IG voor de Thuiszorg Diverse mogelijkheden bespreekbaar

  De werkzaamheden die je als verzorgende in de thuiszorg verricht variëren van het bieden van basiszorg tot het verrichten van verpleegtechnische handelingen en begeleiding. Dit doe je bij de cliënt in zijn eigen woonomgeving. De zorg staat beschreven in het zorgleefplan. De route die je volgt start vanuit je eigen huis. Ondanks dat je zelfstandig aan het werk bent, kun je altijd terugvallen op de collega’s uit je team.

  Naam: Groenhuysen
 • Verzorgende IG voor flexibele inzet

  Afhankelijk van de vraag word je ingepland. Dit is zowel in onze thuiszorgteams als in de intramurale setting. Je verricht verzorgende, ondersteunende en assisterende handelingen conform het zorgleefplan in de woning van de cliënt. Daarnaast zorg je voor een veilige woonomgeving  en creëer je een prettige sfeer.

  Naam: Groenhuysen
 • Zorgassistenten voor de Flexpool

  Je verricht verzorgende, ondersteunende en assisterende handelingen ten behoeve van de cliënt passend bij de functie van zorgassistent. Dit doe je volgens het aanwezige zorgleefplan. Je zorgt voor een veilige woonomgeving van de cliënt en creëert een huiselijke sfeer. Afhankelijk van de locatie waar je wordt ingezet verzorg je de maaltijden en bied je daar waar nodig begeleiding. Het verrichten van diverse huishoudelijke taken is een onderdeel van je functie.

  Naam: Groenhuysen
<123456789>
 

Topwerkgevers
Bekijk alle vacatures van Stepstone
Bekijk alle vacatures van zorgwerk
Bekijk alle vacatures van Samenindezorg
Bekijk alle vacatures van Laurens
Bekijk alle vacatures van Florence