Zorg-Vacatures gezocht?

Op zoek naar vacatures uit de gezondheidszorg? Dan bent u bij vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl aan het juiste adres. ZorgdienstenOnline.nl is de snelst groeiende vacaturebank, met vacatures door heel Nederland. In onderstaand vacatureoverzicht vindt u alle actuele zorgvacatures. Of het nu gaat om vacatures in de thuiszorg, gehandicaptenzorg of jeugdzorg, op vacaturebank ZorgdienstenOnline.nl vindt u altijd een baan die bij u past.

Zit er op dit moment geen passende baan voor u tussen? Plaats dan gratis uw CV Online en wordt direct gevonden door uw toekomstige werkgever. 

Uitgebreid zoeken


Vacatures in de zorg

0-15 (totaal 2890 vacatures gevonden)

 • Omschrijving vacature
  Toelichting
 • Ergotherapeut

  Als professional geef je behandel­ en begeleidingsadviezen aan cliënten en het cliëntsysteem en adviseer je jouw collega's in de zorg. Je werkt in teamverband en je hebt een wezenlijke inbreng in de multidisciplinaire benadering van de cliënt. Vanwege de verscheidenheid aan doelgroepen, zowel intern als extern, bieden wij een afwisselende functie. In deze functie zal je werkzaam zijn in het domein Wonen met Zorg gericht op de chronische en psychogeriatrische doelgroep.

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Wijkverpleegkundige niveau 5, team TZ1

  Als Wijkverpleegkundige niveau 5  thuiszorg werk je zelfstandig, maar maak je ook deel uit van een thuiszorg team dat werkt in de wijk Ommoord. Het is een leuk team dat zelforganiserend is, eigen verantwoordelijkheid draagt maar er wel voor elkaar is. Zo zit het team in elkaar! Je weet de verbinding te leggen tussen de klant en zijn behoeften op gebied van wonen, welzijn en zorg. Ook ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de meer complexe zorg. Je signaleert, observeert en indien nodig zorg je dat er een indicatie wordt aangevraagd voor nieuwe klanten cq. wordt bijgesteld voor bestaande klanten. Dit doe je volgens de hiervoor opgestelde nieuwe richtlijnen. Als verpleegkundige op niveau ben je gesprekspartner voor andere professionals rondom de klant en de familie en/of mantelzorger. Het streven is om de klant zolang mogelijk de eigen regie te laten houden en de thuissituatie in stand te houden.  Ze voelen zich gelukkiger thuis dus dit bevordert het herstel van je klanten.

  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Verzorgende IG, Thuiszorg team Oud Mathenesse
  Als verzorgende IG werk je binnen een zelforganiserend team dat, in Oud Mathenesse zorg verleent aan diverse klanten. Het is jouw taak de dagelijkse zorg en verpleging van onze klanten voor je rekening te nemen. Indien nodig neem je contact op met familie of huisarts of je bespreekt de casus binnen het thuiszorg team. Je kunt altijd terug vallen op je team, met elkaar waarborg je tenslotte de kwaliteit van de zorg.
  Je werkt in ieder geval twee weekenden per maand, hiernaast draai je zowel ochtend als avonddiensten.
  Plaats: Rotterdam
  Naam: Laurens
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Tot de functie behoort het verlenen van medische zorg aan verpleeghuis geïndiceerde cliënten.
  • Daarnaast verleent de arts in samenspraak met de huisarts, consulten voor verzorgingshuis-cliënten.
  • De arts draagt zorg voor een goede uitvoering en ontwikkeling van het medische beleid, maakt deel uit van multidisciplinair overleg, adviseert over opname-, ontslag- en overplaatsingen, houdt medische diagnoses actueel, observeert cliënten en levert een bijdrage aan het individuele zorgplan.
  • Ook neemt de arts deel aan bereikbaarheidsdiensten.
  • De arts maakt deel uit van het psycho-medisch team, bestaande uit artsen en psychologen.
  Plaats: Noord-Brabant
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Een specialist ouderengeneeskunde die deel gaat uit maken van een enthousiaste en vooruitstrevende vakgroep van in totaal 4 artsen.
  • De vakgroep is onderdeel van het team van het Specialistisch Centrum.
  • Dit team bestaat uit verschillende professionals, waaronder (para-)medici, gespecialiseerd verpleegkundigen, verpleegkundig beleidsadviseurs en thuisbegeleiders, allen gespecialiseerd in multidisciplinaire gezondheidszorg.
  • De specialist ouderengeneeskunde werkt zowel voor het verpleeghuis als in extramurale settingen.
  • Je draait mee in beschikbaarheidsdiensten 
  Plaats: Friesland
  Naam: Brakestein Werving en Advies B.V.
 • Consulent Jeugd

  Als jeugdconsulent ben je verantwoordelijk voor de zorg die kinderen en jeugdigen krijgen binnen de gemeente. Je (her)indiceert de zorgvraag, gaat in gesprek met ouders en kinderen om te beoordelen welke zorg er nodig is. Je bespreekt de samenleving waar zij in zitten en kijkt kritisch naar de mogelijkheden die zij zelf hebben om tot een goede oplossing te komen. Je overlegt met zorgaanbieders, indiceert, coördineert en evalueert samen met gezinnen en zorgorganisaties.

  Naast de inhoudelijke besprekingen met gezinnen en zorgaanbieders, kijk je kritisch naar de werkprocessen en samenwerkingsbanden. Er wordt van je verwacht dat je meedenkt over inhoudelijke zaken en de processen eromheen, om ervoor te zorgen dat de afdeling naar een hoger plan wordt getild.


  Plaats: Omgeving Hilversum
  Naam: Daan vestiging Amersfoort
 • Office assistant

  Wij zijn op zoek naar een Office Assistant met pit!
  Als Office Assistant ben je op de hoogte van alle projecten en zaken binnen de organisatie. Je hebt een coördinerende rol m.b.t. het procesverloop van de projecten. Je houdt het overzicht en zorgt er voor dat alles ordelijk verloopt en deadlines worden gehaald. Je bent het spreekwoordelijke schaap met vijf poten, oftwel de spin in het web. Tot deze uitdagende en dynamische functie behoren onder andere de volgende werkzaamheden:
  - Eerste aanspreekpunt voor klanten;
  - CRM beheer;
  - Agendabeheer, notuleren en archiveren;
  - Offertes en contracten uitwerken;
  - Documenten vertalen ( EN, DU, FR);
  - Facturen opstellen en inboeken;
  - Administratie omtrent personeelszaken (contractbeheer ed.);
  - Wbsite up-to-date houden en Social Media beheren.

  Plaats: UTRECHT
  Naam: Trend People
 • Psychiater forensische psychiatrie

   

  • Het vanuit het vakgebied diagnosticeren en behandelen van patiënten, met als doel het bijdragen aan de maatschappelijke veiligheid door het adequaat behandelen van de onderliggende problematiek.
  • Het herstelproces van patiënten te bevorderen dan wel het stabilisatieproces vorm te geven binnen civiel- en strafrechtelijke kaders en overige afspraken binnen de instelling.
  • Daarnaast levert u ook laagdrempelige consultatie aan aanpalende afdelingen.
  • Beleidsambities om bovengenoemde ontwikkelingen verder vorm te geven kunnen hierin ook verder ontwikkeld worden.
  Plaats: Zeeland
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • Telesales medewerker FBTO verzekeringen in Utrecht

  Wat biedt FINTREX jou?

  • Een uitgebreide sollicitatie procedure en begeleiding na je final gesprek toe, nadat jij aansluit op de profieleisen van deze vacature;
  • Een zorgvuldige matching met de functie, omdat onze business consulenten zelf uit de contact center branche komen en jou goed de vacature-inhoud kunnen uitleggen;
  • Goed werkgeverschap op het moment van starten;
  • Goede begeleiding tijdens jouw werk bij deze opdrachtgever.

  Wat biedt onze opdrachtgever jou?

  • Een informele en gezellige werksfeer;
  • Goede begeleiding en coaching;
  • Werktijden van maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 16:00 uur.

  Wat zijn de arbeidsvoorwaarden?

  Salaris:

  •  Salaris vanaf 21 jaar € 10,50 bruto per uur. Jonger dan 21 jaar gelden er jeugdschalen. (exclusief vakantiegeld en reserveringen).

  Training:

  Voorafgaand aan je werkzaamheden volg je een fulltime 10-daagse training met E-learning bij onze opdrachtgever om je voor te bereiden op het werk.

   

  Plaats: Utrecht
  Naam: Fintrex BV
 • Programmamanager Sociaal Domein (1 jaar!)

  Wij bieden een uitdagende veelzijdige opdracht met veel interne en externe contacten met een sterk politiek bestuurlijk accent:

  • Ambtelijk werk je in opdracht van de directeur sociaal domein en rapporteer je over het voortgang van de doelstellingen en resultaten;
  • Je doet voorstellen voor bijsturing van activiteiten en prioriteiten vanuit een focus op het realiseren van de ambities en doelstellingen;
  • Je voorstellen zijn gebaseerd op gedegen analyses van verbanden tussen ontwikkelingen en veranderingen en op basis van interne en externe rapportages;
  • Bestuurlijk werk je voor het college van burgemeester en wethouders. Zij formuleren de inhoudelijke doelen en opdrachten. Jij ondersteunt hierbij je ambtelijke opdrachtgever;
  • Je bouwt actief mee aan de samenwerking tussen beleid, uitvoering, inkoop en financiën;
  • Je werkt nauw samen met alle managers in het sociaal domein en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de interne organisatie en de samenwerking.

  Plaats: Gemeente Woerden
  Naam: Daan vestiging Amersfoort
 • Kinder- en jeugd psychiater

   

  • Het verrichten van psychiatrisch onderzoek en het stellen van een diagnose. 
  • Het individueel of in groepsverband behandelen van patiënten/cliënten en hun systemen. 
  • Het multidisciplinair bijdragen aan de indicatiestelling en het opstellen/vaststellen van de behandelplannen. 
  • Het aansturen en (mede) uitvoeren van het multidisciplinair behandelbeleid, het evalueren en (laten) bijstellen van behandelplannen. 
  • Een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van zorg (bijvoorbeeld middels begeleiding van psychiaters in opleiding en door mede vorm te geven aan de ontwikkeling van zorgprogramma’s / zorgpaden). 
  • Het deelnemen aan de psychiater waarnemingsregeling. 
  • Eventueel het deelnemen aan de 7 x 24 uurs beschikbaarheidsdiensten 
  Plaats: Limburg
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • ANIOS-Verslavingsarts (MIAM/KNMG)

   

  • Voeren van medische intakegesprekken, screeningsgesprekken en indien nodig besluiten tot aanvullend diagnostisch onderzoek
  • Verantwoordelijk voor detoxificatie en crisisopnames
  • Onderzoeken en beoordelen van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag
  • Inhoudelijke aansturing van collega’s binnen een multidisciplinair teamen participeren in het multidisciplinair overleg
  • Vormgeven van het hoofdbehandelaarschap en voeren van hoofdbehandelaar-gesprekken
  • Geven van advies en consultatie aan verwijzers en aan interne/externe collegae
  • Geven van werkbegeleiding en supervisie aan basisartsen
  • Actieve bijdrage aan innovatie en verbetering van de kwaliteit van zorg
  • Deelnemen aan bereikbaarheidspoule artsen
  Plaats: Noord-Holland
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • Specialist ouderengeneeskunde-verpleeghuisarts (diverse locaties)

   

  • U bent verantwoordelijk voor het medisch onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten binnen het verpleeghuis.
  • U voert de regie over het zorgplan binnen het multidisciplinair overleg.
  • U geeft leiding aan de paramedici, zoals een ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog.
  • U hebt zitting in het MT.
  • U bent verantwoording verschuldigd aan de directeur.
  Plaats: Nederland
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • Specialist ouderengeneeskunde

   

  • Onze cliënten vragen behandelaars die deskundig zijn in wat vaak voorkomt bij ouderen: meerdere aandoeningen tegelijk die elkaar én het ontstaan en verloop van psychiatrische stoornissen beïnvloeden.
  • ‘Generalistische specialisten’, zeggen wij zelf, die goed zijn in de diagnostiek en behandeling van complexe aspecifieke problematiek.
  • Wij zoeken een specialist ouderengeneeskunde die staat voor kwaliteit.
  • Iemand die communicatie en bejegening belangrijk vindt en die niet terugdeinst voor innovatief denken.
  • Uw focus ligt op het medisch onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten..

   

  Plaats: Zeeland
  Naam: Brakestein Arts en Interim B.V.
 • Vanaf maandag 15-02: Leerkracht VSO.

  Je start maandag 15-02 en gaat 10 weken aande slag met deze geweldige groep leerlingen die niet alleen een leerkracht maarook echt een moeder Gans verdienen. Het betreft een groep 4e jaars BB-L. 16 t/m18 jarige leerlingen. Maandag, dinsdag en de woensdag. Op maandag en dinsdagvan 8.00 uur tot 17.00 uur en op woensdag van 8.00 uur tot 15.45 uur. 

  Plaats: Bergen op Zoom.
  Naam: Daan vestiging Rotterdam
<123456789>
 

Topwerkgevers
Bekijk alle vacatures van Stepstone
Bekijk alle vacatures van zorgwerk
Bekijk alle vacatures van Samenindezorg
Bekijk alle vacatures van Laurens
Bekijk alle vacatures van Florence